Fixed the cut maps

09.10.2013 10:51

Hello,

 

we solved and fixed cut at the maps called 3,11,15.We saved old recods and you can see it at the section:  Gallery

but we tell you,try set a new local times !

 

---------------------------------------

 

Zdravíme,opravili jsme chyby na mapách s číslem 3,11,15,kde bylo možné zahrát tzv. cut a tím si zlepšit čas na dané mapě.

Staré časy jsme uložili a časy,u nichž nebyl využit cut se započítá do celkového hodnocení hráče.

Staré časy lze zhlédnout zde na webu v sekci Gallery.

Žádáme vás o dodatkové zajetí časů u jmenovaných map,u nichž jsme díky mnoha cut časům,smazali vechny časy.

 

Cup-BOSS